Hanergy Solar FAQ

Op deze pagina vindt u een antwoord op veel gestelde vragen. Hebt u het antwoord op uw vraag niet gevonden of wenst u meer informatie? Aarzel niet om ons te contacteren via klantenservice@hanergysolar.nl

Wat is jullie rekeningnummer
ABN AMRO Bank N.V. Bankrekeningnummer: NL31ABNA0500927111

Salderen. Hoe werkt het?
In Nederland mag u de zonnestroom die uw zonnepanelen opwekken, verrekenen met de stroom die u in huis verbruikt. De zonnestroom die u niet direct gebruikt, levert u aan het net. Die terug geleverde zonnestroom mag u in Nederland aftrekken van de hoeveelheid stroom die u van het net haalt op de momenten dat uw zonnepanelen geen zonnestroom leveren. Alle middagen dat u op uw kantoor hard zit te werken terwijl de zon schijnt mag u dus verrekenen met wat u ‘s avonds gebruikt om de televisie aan te zetten. Dat heet administratieve saldering. Door administratief te salderen, gebruikt u het net eigenlijk als een batterij.

Verzekering
Uw huis stijgt in waarde met zonnepanelen, daarom adviseren wij u om uw zonnepanelen te laten verzekeren door de verzekeraar van uw opstalverzekering en deze in te lichten dat u zonnepanelen gaat installeren of heeft geïnstalleerd. In de meeste polisvoorwaarden staat vermeld dat u wijzigingen en/of verbouwingen moet melden, daar vallen de zonnepanelen ook onder. De herbouwwaarde moet aangepast worden, waardoor uw verzekerd bedrag omhoog gaat en u waarschijnlijk iets meer premie moet betalen. Er zijn ook verzekeraars die standaard voor een maximaal bedrag verzekeren.

Wat als na installatie schade ontstaat bij derden welke veroorzaakt wordt door mijn zonnepanelen?
U bent aansprakelijk voor schade aan derden die door de zonnepanelen veroorzaakt wordt. Als tijdens de montage schade optreedt is de leverancier hiervoor verzekerd.

Ik heb een installatie bij jullie afgenomen. Wat houdt jullie garantie in?
In kort, bij Hanergy bieden we 5 jaar prestatiegarantie op de offerte aan. Dat wil zeggen dat 5 jaar lang ten minste 80% van de besparing op de energierekening wordt gegarandeerd. Wordt de besparing in de praktijk niet gehaald dan compenseert Hanergy Solar het verschil. Deze voorwaarden van deze prestatiegarantie staat omschreven bij punt 11 van de algemene voorwaarden. Interessant aan de fabrieksgarantie van onze zonnepanelen is dat de eerste 10 jaar een minimale nominale capaciteit van 90% en de volgende 15 jaar van 80% wordt gegarandeerd.
De verschillende producten, onderdelen van de installatie, vallen onder de fabrieksgarantie.
- omvormer (SMA) Sunny Boy Garantie
- zonnepanelen (Solibro) Solibro Garantie
- montagesysteem (ClickFit) Clickfit Garantie
- monitoringssysteem Qbox, 2 jaar garantie. De voorwaarden zijn te vinden op www.qurrent.nl
De garantievoorwaarden staan tevens vermeld in uw definitieve offerte.

Meet een slimme meter ook de geleverde elektriciteit van zonnepanelen?
Een slimme meter maakt niet inzichtelijk wat zonnepanelen opbrengen, maar wel hoeveel elektriciteit er teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet.

Waar staat Wp, kWp en kWh voor?
Wp = Watt piekvermogen duidt het maximaal vermogen van een zonnepaneel aan onder optimale omstandigheden. kWp = Kilowatt piek = 1.000 Watt piekvermogen (Wp) kWh = de afkorting voor kilowattuur (Engels: kilowatt per hour). Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd vermogen van 1000 W. In deze eenheden rekent uw energiebedrijf de verbruikte elektriciteit af in elektriciteitsrekeningen en wekt uw systeem zonnestroom op. "

Kan ik later extra panelen bijplaatsen?
Na de installatie-dag raden wij het af om panelen extra bij te laten plaatsen omdat de kosten hoog zijn. Een volledig team moet worden ingeschakeld om de panelen bij te plaatsen en vaak moet de bestaande installatie worden verplaatst om de bekabeling aan te kunnen passen aan de nieuwe situatie.

Ik heb een eigen bedrijf. Hoe vraag ik BTW terug?
Het is belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen uw bedrijfsactiviteiten en als particulier. Om de BTW terug te vragen voor uw zonnepanelen vraagt u als particulier een BTW nummer aan. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt?
De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.

Hoe registreer ik mijzelf als btw-ondernemer?
Voordat u btw van de Belastingdienst kunt terugvragen, moet u zich bij de Belastingdienst registreren als btw-ondernemer. Gebruik daarvoor het volgende formulier: Registreren als BTW ondernemer
Tip: u kunt op het moment van registratie als btw-ondernemer meteen al verzoeken om te worden ontheven van administratieve verplichtingen.

Welke stappen moet ik volgen bij het invullen van het registratie formulier?
Klik hier voor een stappenplan die u kan helpen bij het invullen van de aangifte “Registreren als btw-ondernemer”: 1a) - U kunt zelf uw naam kiezen; Bijvoorbeeld uw ‘achternaam + zonnepanelen’, dus bv. de Waal zonnepanelen;
1b) - Het adres van uw woning waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd;
1c) - De datum van invulling van dit formulier. Let op: zorg dat deze datum vóór de datum van de factuur ligt, die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen;
1d) - Vul uw persoonlijke telefoonnummer in (vast of mobiel);
1e) - Laat punt 1e blanco;
2 ) - Kruis ‘Eenmanszaak’ aan;
3a) - Vul hier al de gegevens van u als particulier in;
3b) - Laat punt 3b blanco;
4 ) - Als u een belastingadviseur of boekhouder hebt die u helpt: vul hier zijn/haar gegevens in;
5a) - Kruis ‘Ja’ aan en ga naar vraag 6;
6a) - Vul 1 in (u verkoopt uw elektriciteit aan 1 energieleverancier (=afnemer));
6b) Een zonnepaneel installatie exploiteren en de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk, duurzaam en tegen vergoeding, leveren aan een leverancier;
7a) - Kruis aan wat voor u van toepassing is. Dit is alleen bedoeld voor de inkomstenbelasting en niet voor de btw teruggave. Geef aan welke inkomstenbronnen u hebt zoals loon of een uitkering; 7b) Vul 0 uur in;
7c) Vul 0 in (dit is de opbrengst minus de afschrijving in het 1e jaar);
7d) Als u inkomsten uit overige werk genereert, vul dan uw inkomsten in. In veel van de gevallen is dit niet van toepassing voor u;
8a) - Vul hier standaard 0 euro in. Dit is het geschatte bedrag dat u in 1 jaar daadwerkelijk per saldo terug levert aan de leverancier (via het openbare netwerk). Dit is niet exact in te schatten en er is sprake van zowel levering als teruglevering. Hoeveel van de geproduceerde kWh u exact in eigen huis verbruikt is moeilijk te bepalen. Het bedrag van 0 euro is een algemene, grove inschatting;
8b) Vul hier het volledige aanschafbedrag van de PV installatie in, inclusief de BTW;
8c) Kruis ‘Nee’ aan;
8d) Kruis ‘Bedrijfsadres’ aan;
9) - Kruis ‘Nee’ aan;
10) - Kruis niets aan;
11) - Vul uw gegevens in. Vergeet niet te ondertekenen
Bewaar het ingevulde formulier voor uw eigen administratie en verstuur het ingevulde formulier per post naar het lokale belastingkantoor van uw gemeente. Voor het adres verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/gvk

Kwartaalaangiften
Bewaar na betaling van de installatie de eindfactuur. Zodra u het BTW-nummer hebt ontvangen kan u een kwartaalaangifte doen. Op de eerste kwartaalaangifte dient de aankoop van het zonnesysteem te staan. U kan uw aangifte online indienen op www.belastingdienst.nl. Hiervoor ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. U moet de BTW-aangifte blijvend indienen voor de rest van dat fiscale jaar. U ontvangt hiervoor herinneringen. Meer informatie vindt u bij de site van de belastingdienst.

Ik zie op mijn Current Qbox de opbrengst niet
Activeer uw account online op www.Qurrent.nl. Wanneer uw account is geactiveerd kan ook het monitoren van de opbrengst van de panelen geactiveerd worden. Dit doet u in Mijn Energie onder de tab ‘profiel’ bij het kopje ‘Zonnepanelen’. Volg daarvoor de volgende stappen: · Ga naar www.qurrent.nl
log in op Mijn Energie (rechts bovenin) · Klik op de tab ‘Profiel’ · Beantwoord de vragen onder de tab ‘Zonnepanelen’ · Klik op ‘Opslaan’ en vervolgens op ‘activeer’ Na ongeveer 30 minuten kan u in de grafiek zien hoeveel energie uw zonnepanelen opwekken. Lukt u het niet om u aan te melden, neem dan contact op met de klantenservice van Qurrent op 088 777 1200. Zij zijn op weekdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 en op zaterdag van 10:00 tot 13:00. "

Zend de meter straling uit en kan het uitgezet worden?
Meter zend 868 hrtz radio frequentie uit. Dit kan niet worden uitgezet. De zonnepanelen zenden geen stralingen uit.

Is de data van de GEO zo beveiligd dat derden niet op mijn netwerk kunnen komen?
De beveiliging van een NAS (Network Attached Storage) staat niet standaard open. Gebruikers moeten actief aan de beveiliging sleutelen voordat ze die open laten staan. Voor de monitoringsysteem stelt u een persoonlijk wachtwoord in op energynote

Hoe verander ik de munteenheid van mijn GEO?
"Stap 1) Druk de middelste knop op de display in totdat het algemene instellingen scherm verschijnt;
Stap 2) U krijgt vervolgens de mogelijkheid om INFO, SETTINGS of EXIT te selecteren. Selecteer SETTINGS, dit doet u door de linker en rechter knoppen te gebruiken. Druk op de middelste knop om de optie SETTINGS te selecteren;
Stap 3) Binnen het SETTINGS menu heeft u de mogelijkheid door verschillende opties te bladeren. Gebruik de linker en de rechter knoppen om CURRENCY te selecteren. Bevestig uw keuze met de middelste knop;
Stap 4) Gebruik de linker en de rechter knoppen om de € optie te selecteren. Bevestig uw keuze met de middelste knop."

De rode en blauwe balk zijn altijd gelijk en ook de "grid import" blijft op nul staan. Hoe kan dit?
Zolang energy note de meetgegevens niet van de netbeheerder krijgt kunt u opbrengst en verbruik niet vergelijken en is de rode en blauwe balk onder ""My home"" altijd gelijk en is de hoeveelheid kW in ""generating"" gelijk aan ""using"" Ook ""grid import"" blijft op nul staan. De meetgegevens van de netbeheerder dient u met de hand in te vullen. Dit gaat als volgt:
*1. Open in uw energy-note portal het kopje ""*Settings*"" Tussen ""Home"" en ""Analysis"".
*2. U ziet een scherm met verschillende opties. Het spreekt vanaf hier redelijk voor zichzelf
*3. Vul de gegevens in (deze zijn te achterhalen bij uw energieleverancier)
*4. Klaar!

Energynote (GEO) toont geen gegevens
Controleer de beide knoppen op de HUB:
- Kleur van de knop met het symbool ""wolk"" is rood. De GEO heeft geen internetverbinding. Oplossing: Trek de internetkabel uit de HUB en plaats deze terug na een minuut. Indien verbinding is herstelt dan wordt het wolk knopje groen en worden gegevens weer opgehaald;
- Kleur van de knop met het symbool ""twee ringen"" (link) is rood. Uw HUB is niet verbonden met de meter. Oplossing, reset de HUB door de resetknop 20 seconden in te drukken en verbind deze opnieuw met de meter. "

Data van de omvormer (SMA) en het monitoringsysteem komen niet overeen
In de meeste gevallen is er een vertraging ontstaan in het doorgeven van de gegevens naar het monitoringssysteem. De apparatuur van GEO werkt namelijk altijd op internet. De SMA is daardoor betrouwbaarder omdat er geen internetverbinding bij nodig is. Bijvoorbeeld: U heeft last van uw internetverbinding. Hierdoor zal het monitoringsysteem onstabiel zijn met het verzenden van de gegevens. U heeft hier verder geen last van omdat de gegevens uiteindelijk wel binnen komen. "